Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Tis 2021-01-12 v 2
8 - 13 MAMF55, TFRG10 MAMF55-0117, TFRG10-0111 Aerosolteknologi Tentamen F4, K4, M4, MNAV1, N4-m, TFRG10, W4 DC:467 Seminarierum 2020-04-01 10:42
v 14 Tors 2021-04-08 v 14
8 - 13 MAMF55, TFRG10 MAMF55-0117, TFRG10-0111 Aerosolteknologi Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F4, K4, M4, MNAV1, N4-m, TFRG10, W4 2021-02-16 13:10
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp