Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Fre 2021-01-15 v 2
14 - 19 KBTN05 KBTN05-0117 Skriftlig tentamen Tentamen B4-pt, K5-p, MBIO1, MLAK1, MLIV2, W5-p KC:H-I 2020-03-27 08:18
v 15 Ons 2021-04-14 v 15
8 - 13 KBTF05, KBTN05 KBTF05-0120, KBTN05-0117 Tentamen, Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B4, B4-pt, K5-p, MBIO1, MLAK1, MLIV1-2, W5-p 2021-02-16 13:36
v 34 Ons 2021-08-25 v 34
8 - 13 KBTF15, KBTN05 KBTF15-0117, KBTN05-0117 Bioprocessteknik, Skriftlig tentamen Omtentamen B3, B4-pt, K5-p, MBIO1, MLAK1, MLIV2, W4-p, W5-p 2021-05-17 16:45