Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
8 - 13 FRTF01, FRTF10, FRTN01, FRTN25, FRTN60 FRTF01-0114, FRTF10-0117, FRTN01-0114, FRTN25-0115, FRTN60-0120 Fysiologiska modeller och beräkningar, Systemteknik, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B4-pt, BME3, K4-p, Pi4, W3 2021-02-16 12:53
v 22 Lör 2021-06-05 v 22
8 - 13 FRTF10, FRTN25 FRTF10-0117, FRTN25-0115 Systemteknik, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen B4-pt, K4-p, W3 2021-04-21 11:48
v 33 Fre 2021-08-20 v 33
8 - 13 FRTF01, FRTF10, FRTN25 FRTF01-0114, FRTF10-0117, FRTN25-0115 Fysiologiska modeller och beräkningar, Systemteknik, Tentamen Omtentamen B4-pt, BME3, K4-p, Pi4, W3 2021-05-17 14:59
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp