Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 44 Fre 2020-10-30 v 44
8 - 13 FMSF30, FMSF35, FMSF40 FMSF30-0117, FMSF35-0117, FMSF40-0117 Matematisk statistik, Grundläggande Sannolikhetsteori, Sannolikhetsteori och diskret matematik Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 Ingen salstenta och ingen plussning, pga Covid 19. Se schema i Canvas för information. 2020-09-24 16:44
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
8 - 13 FMSF30, FMSF35, FMSF40 FMSF30-0117, FMSF35-0117, FMSF40-0117 Matematisk statistik, Grundläggande Sannolikhetsteori, Sannolikhetsteori och diskret matematik Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 2021-02-16 12:53
v 34 Lör 2021-08-28 v 34
9 - 14 FMSF30, FMSF35, FMSF40 FMSF30-0117, FMSF35-0117, FMSF40-0117 Matematisk statistik, Grundläggande Sannolikhetsteori, Sannolikhetsteori och diskret matematik Omtentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 2021-05-17 16:21
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp