Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2021-01-14 v 2
8 - 13 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen BME4, D4-mai, E4, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, M4, MATC51, Pi4-bam, Pi4-bem, Pi4-bs, Pi4-fm Distance exam. For info see https://canvas.education.lu.se/courses/9819 2020-12-14 12:53
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
8 - 13 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME4, D4-mai, E4, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, M4, MATC51, Pi4-bam, Pi4-bem, Pi4-bs, Pi4-fm Last day for registration, March 29. One part, ca 7.40-13.15. Info will be available via http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-03-15 17:54
v 34 Tors 2021-08-26 v 34
8 - 13 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Skriftlig tentamen Omtentamen BME4, D4-mai, E4, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, M4, MATC51, Pi4-bam, Pi4-bem, Pi4-bs, Pi4-fm 2021-05-17 15:20
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp