Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 44 Ons 2020-10-28 v 44
14 - 19 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Tentamen B2, BI2, BME2, C2, D2, IDA3, IEA3, K2, L2, N2, V2, W2 Distanstentamen med Respondus Lockdown Browser via Canvas. Anslutning till Zoom via annan enhet krävs. Zoommöte startar 13.30. Mer info via http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/ 2020-10-05 10:59
v 11 Mån 2021-03-15 v 11
8 - 13 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen I1, IBYA3, IBYI3, IBYV3 Anmälan senast den 8 mars. 2021-02-22 14:40
v 14 Lör 2021-04-10 v 14
8 - 13 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B2, BI2, BME2, C2, D2, E1, I1, K2, L2, M1, MD1, N2, V2, W2 Sista anmälningsdag 29 mars. Tre delar, ca 7.40-14.00. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-03-15 17:17
v 22 Mån 2021-05-31 v 22
14 - 19 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen E1, M1, MD1 Sista anmälningsdag 24 maj. Tre delar, ca 13.40-20.00. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-05-07 14:54
v 33 Tis 2021-08-17 v 33
8 - 13 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Omtentamen B2, BI2, BME2, C2, D2, E1, I1, K2, L2, M1, MD1, N2, V2, W2 Sista anmälningsdag 9 augusti . Tre delar, ca 7.40-14.00. Info på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination, Samtdigt som FMAB35 2021-07-01 14:20
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp