Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
8 - 13 FKFF05, FYST45 FKFF05-0218, FYST45-1001 Skriftlig tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F4-es, W2 2021-02-16 13:31
v 22 Tis 2021-06-01 v 22
14 - 19 FKFF05, FYST45 FKFF05-0218, FYST45-1001 Skriftlig tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen F4-es, W2 2021-04-21 11:01
v 33 Tors 2021-08-19 v 33
8 - 13 FKFF05, FYST45 FKFF05-0218, FYST45-1001 Skriftlig tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Omtentamen F4-es, W2 2021-05-17 16:43
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp