Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tors 2020-10-29 v 44
8 - 13 FFFF10, FYSD13 FFFF10-0117 Process- och komponenteknologi Tentamen E4, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MFOT1, MNAV1, N3 IMV:hela OBS! Tentan sker på plats! 2020-10-15 12:13
v 15 Tors 2021-04-15 v 15
8 - 13 FFFF10, FYSD13 FFFF10-0117, FYSD13-0911 Process- och komponenteknologi, Process- och komponentteknologi Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen E4, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MFOT1, MNAV1, N3 2021-02-16 13:42
v 34 Ons 2021-08-25 v 34
8 - 13 FBRN10, FFFF10, FYSD13 FBRN10-0120, FFFF10-0117, FYSD13-0911 Biofotonik, Process- och komponenteknologi, Process- och komponentteknologi Omtentamen E4, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MFOT1, MNAV1, N3 Fys:H421 2020-04-02 07:35
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp