Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
8 - 13 FAFN35, FYST22 FAFN35-0117, FYST22-0701 Medicinsk optik Tentamen BME4-bf, E4-mt, F4-f, F4-mt, FYST22, MFOT1, N4, Pi4 Fys:H221 2020-10-07 11:33
v 15 Fre 2021-04-16 v 15
8 - 13 FAFN35, FYST22 FAFN35-0117, FYST22-0701 Medicinsk optik Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME4-bf, E4-mt, F4-f, F4-mt, FYST22, MFOT1, N4, Pi4 2021-02-16 13:48
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp