Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 44 Tis 2020-10-27 v 44
14 - 19 FAFN25, FYST14 FAFN25-0217, FYST14-0711 Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen BME5-bf, F4-es, F4-f, F4-mt, FYST14, MFOT1, MNAV1, N4-m Fys:H221, Fys:H421 2020-03-27 10:57
v 14 Tors 2021-04-08 v 14
14 - 19 FAFN25, FYST14 FAFN25-0217, FYST14-0711 Skriftlig tentamen, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME5-bf, F4-es, F4-f, F4-mt, FYST14, MFOT1, MNAV1, N4-m 2021-02-16 13:14
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp