Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 44 Tis 2020-10-27 v 44
8 - 13 FAFA40, FAFA85 FAFA40-0120, FAFA85-0120 Skriftlig tentamen Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T C548, 3T E210, 3T E230, 3T E421 2020-03-24 14:01
v 14 Fre 2021-04-09 v 14
8 - 13 FAFA40, FAFA85 FAFA40-0120, FAFA85-0120 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 2021-02-16 13:19
v 33 Tors 2021-08-19 v 33
8 - 13 FAFA40, FAFA85 FAFA40-0120, FAFA85-0120 Skriftlig tentamen Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 2021-05-17 16:20
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp