Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 1 Fre 2021-01-08 v 1
8 - 13 EXTG50 EXTG50-0117 Människans fysiologi Tentamen B4, BME2, EXTG50, MLAK1, N2 2020-10-17 15:40
v 14 Tors 2021-04-08 v 14
8 - 13 EXTG50 EXTG50-0117 Människans fysiologi Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B4, BME2, EXTG50, MLAK1, N2 2021-02-16 13:04
v 34 Ons 2021-08-25 v 34
8 - 13 EXTG50 EXTG50-0117 Människans fysiologi Omtentamen B4, BME2, EXTG50, MLAK1, N2 2021-05-17 15:16
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp