Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
14 - 19 EITF90 EITF90-0117 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME2, F2, N2, Pi4, W3 2021-02-16 12:58
v 22 Tis 2021-06-01 v 22
8 - 13 EITF90 EITF90-0117 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen BME2, F2, N2, Pi4, W3 2021-04-21 10:57
v 34 Tis 2021-08-24 v 34
14 - 19 EITF90 EITF90-0117 Tentamen Omtentamen BME2, F2, N2, Pi4, W3 2021-05-17 16:33
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp