Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 15 Lör 2021-04-17 v 15
8 - 13 EITA50 EITA50-1901 Tentamen Omtentamen C2, D3, E3 2021-02-16 13:51
v 22 Fre 2021-06-04 v 22
8 - 13 EITA50 EITA50-1901 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen C2, D3, E3 2021-04-21 11:36
v 33 Fre 2021-08-20 v 33
8 - 13 EITA50 EITA50-1901 Tentamen Omtentamen C2, D3, E3 2021-05-17 16:24
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp