Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
14 - 19 EITA40 EITA40-0117 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IDA1, IEA1 2021-02-16 13:36
v 22 Ons 2021-06-02 v 22
14 - 19 EITA40 EITA40-0117 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen IDA1, IEA1 2021-04-21 11:11
v 34 Ons 2021-08-25 v 34
14 - 19 EITA40 EITA40-0117 Tentamen Omtentamen IDA1, IEA1 2021-05-17 16:21
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp