Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 15 Fre 2021-04-16 v 15
8 - 13 EDAA20, EDAA50, EDAA55, EDAA65 EDAA20-0210, EDAA50-0117, EDAA55-0217, EDAA65-0217 Programmering, tentamen, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B4, BME1, C1, E1, F1, I2, K4, L2, M1, MD1, N1, Pi1, W3 2021-02-16 13:48
v 22 Tors 2021-06-03 v 22
8 - 13 EDAA50, EDAA55, EDAA65 EDAA50-0117, EDAA55-0217, EDAA65-0217 Tentamen, Programmering, tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen B4, BME1, C1, E1, F1, I2, K4, M1, MD1, N1, Pi1, W3 2021-04-21 11:30
v 34 Tors 2021-08-26 v 34
8 - 13 EDAA20, EDAA50, EDAA55, EDAA65 EDAA20-0210, EDAA50-0117, EDAA55-0217, EDAA65-0217 Programmering, tentamen, Tentamen Omtentamen B4, BME1, C1, E1, F1, I2, K4, L2, M1, MD1, N1, Pi1, W3 2021-05-17 15:18
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp