Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 1 Fre 2021-01-08 v 1
8 - 13 MIOF01, MIOF15, MION05, MION50 MIOF01-0108, MIOF15-0116, MION05-0110, MION50-0115 Tentamen, Affärsmarknadsföring, Kvalitetsstyrning Tentamen B5, C5, D5, E4-pla, E5-pla, I2, I4-ai, I5-lf, I5-pr, K5, M4, M5-lp, MD4, MLOG2 2020-10-17 10:33
v 14 Fre 2021-04-09 v 14
8 - 13 MIOF01, MIOF15 MIOF01-0108, MIOF15-0116 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B5, C5, D5, E4-pla, I2, K5, M4, MD4 2021-02-16 13:17
v 33 Lör 2021-08-21 v 33
8 - 13 MIOF01, MIOF10, MIOF15 MIOF01-0108, MIOF10-0110, MIOF15-0116 Tentamen, Material- och produktionsstyrning Omtentamen B5, C5, D5, E4-pla, I2, I4-lf, I4-pr, K5, M4, M4-lp, MD4, MLOG1 2021-05-17 15:06
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp