Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Tis 2021-03-16 v 11
8 - 13 FAFF45 FAFF45-0217 Skriftlig tentamen Tentamen BME2 2020-11-12 14:17
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
8 - 13 FAFF45 FAFF45-0217 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME2 2021-02-16 13:31
v 33 Tors 2021-08-19 v 33
8 - 13 FAFF45, FAFN10, FMFF15, FYST32 FAFF45-0217, FAFN10-0115, FMFF15-0110, FYST32-0911 Skriftlig tentamen, Kvantmekanik och matematiska metoder, Tentamen Omtentamen BME2, E4, E4-fh, F4-f, MFOT1, N4-hn, N4-nf Fys:H421 2020-04-15 08:10
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp