Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 11 Mån 2021-03-15 v 11
8 - 13 EXTA60 EXTA60-0117 Skritflig tentamen Tentamen BI2 2020-11-13 07:36
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
14 - 19 EXTA60 EXTA60-0117 Skritflig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BI2 2021-02-18 13:58
v 33 Mån 2021-08-16 v 33
8 - 13 EXTA60 EXTA60-0117 Skritflig tentamen Omtentamen BI2 2021-05-17 16:40
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp