Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 11 Fre 2021-03-19 v 11
8 - 13 FMEN02 FMEN02-0115 Flerkroppsdynamik Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen BME4, F4-bem, M4-bem, Pi4-bem 2021-02-16 11:18
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp