Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Mån 2020-10-26 v 44
8 - 13 MVKN50, MVKN95 MVKN50-0113, MVKN95-0118 Introduktion till förbränningsmotorer, Skriftlig tentamen Tentamen E4-em, M4-en, M4-tt, M5-en, W4 MA 9, Hela 2020-09-09 15:46
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
8 - 13 MVKN35, MVKN50, MVKN85 MVKN35-0111, MVKN50-0113, MVKN85-0117 Energimarknader, Introduktion till förbränningsmotorer, Turbulent förbränning Omtentamen F5, M4, M4-en, M4-tt, M5-en, W4-es MVKN35 - 3 timmar 2020-03-31 13:02
v 34 Mån 2021-08-23 v 34
8 - 13 MVKF01, MVKN50, MVKN75 MVKF01-0109, MVKN50-0113, MVKN75-0117 Energi och miljö i hållbar utveckling, Introduktion till förbränningsmotorer, Ång- och gasturbinteknik Omtentamen M3, M4-en, M4-tt, MD3, W4 2020-03-27 13:50
 
Omtentamen
 
Tentamen