Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 2 Ons 2021-01-13 v 2
14 - 19 EXTG05 EXTG05-0116 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen BME3, N4 2020-12-15 07:38
v 14 Tors 2021-04-08 v 14
8 - 13 EXTG05 EXTG05-0116 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME3, N4 2021-02-16 13:05
v 33 Tors 2021-08-19 v 33
8 - 13 EXTG05 EXTG05-0116 Skriftlig tentamen Omtentamen BME3, N4 2021-05-17 16:41
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp