Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 44 Mån 2020-10-26 v 44
8 - 13 FMEA30 FMEA30-0113 Statik och partikeldynamik Tentamen M2, MD2 KC:H-I, KC:M, KC:M Emma1-2, KC:M Emma3, KC:M Emma4+ Emma5, KC:M Ina1-2, KC:M M1, KC:M M2 , KC:M R 2020-10-02 12:27
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
8 - 13 FMEA30 FMEA30-0213 Dynamik Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen M2, MD2 2020-12-01 16:00
v 14 Tors 2021-04-08 v 14
14 - 19 FMEA05, FMEA10, FMEA15, FMEA30, FMEA35 FMEA05-0108, FMEA10-0108, FMEA15-0109, FMEA30-0113, FMEA35-0120 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik, grundkurs, Statik och partikeldynamik, Mekanik I Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F1, I1, M2, MD2, Pi1 2021-02-16 13:13
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
8 - 13 FMEA15, FMEA20, FMEA30 FMEA15-0209, FMEA20-0108, FMEA30-0213 Dynamik, Mekanik - Dynamik Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F2, M2, MD2, Pi1 2021-02-16 13:31
v 33 Mån 2021-08-16 v 33
8 - 13 FMEA15, FMEA20, FMEA30 FMEA15-0209, FMEA20-0108, FMEA30-0213 Dynamik, Mekanik - Dynamik Omtentamen F2, M2, MD2, Pi1 2021-05-17 14:25
v 34 Fre 2021-08-27 v 34
8 - 13 FMEA05, FMEA10, FMEA15, FMEA30, FMEA35 FMEA05-0108, FMEA10-0108, FMEA15-0109, FMEA30-0113, FMEA35-0120 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik, grundkurs, Statik och partikeldynamik, Mekanik I Omtentamen F1, I1, M2, MD2, Pi1 2021-05-17 15:24
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp