Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 12 Fre 2021-03-26 v 12
10 - 12 MVKN15 Distansundervisning pga. covid-19, Dugga, Obligatoriskt E4-em, F4, I4, M4-en, W3, W4-es 2021-03-03 11:01
v 13 Ons 2021-03-31 v 13
13 - 15 MVKN15 Distansundervisning pga. covid-19, Dugga, Obligatoriskt E4-em, F4, I4, M4-en, W3, W4-es 2021-03-03 11:01
v 19 Ons 2021-05-12 v 19
10 - 12 MVKN15 Distansundervisning pga. covid-19, Dugga, Obligatoriskt E4-em, F4, I4, M4-en, W3, W4-es 2021-03-03 11:01
v 22 Ons 2021-06-02 v 22
8 - 13 MVKN15 MVKN15-0111 Energiförsörjning Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen E4-em, F4, I4, M4-en, W3, W4-es Frivillig 2021-04-21 11:10
v 33 Ons 2021-08-18 v 33
8 - 13 MVKF15, MVKN15, MVKP01 MVKF15-0110, MVKN15-0111, MVKP01-0119 Grundläggande fordonssystem, Energiförsörjning, Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen Omtentamen E4-em, F4, F4-es, I4, M4-en, M4-tt, M5-en, W3, W4-es MVKP01 är 3 timmar och frivillig. MVKN15 är frivillig. 2020-03-26 06:29
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Dugga
 
Obligatoriskt
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp