Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 44 Tors 2020-10-29 v 44
14 - 19 MVKF15 MVKF15-0110 Grundläggande fordonssystem Tentamen M4-tt 2020-09-09 08:27
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
8 - 13 MMVA01, MMVF01, MMVF15, MVKF15, MVKN60, MVKN95 MMVA01-0108, MMVF01-0417, MMVF15 -0120, MVKF15-0110, MVKN60-0114, MVKN95-0118 Termodynamik med strömningslära för BI, Termodynamik och strömningslära, Strömningslära, Grundläggande fordonssystem, Turbomaskinernas teori, Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BI2, E4-em, F4-bem, I4, M2, M4-en, M4-tt, M5-en, MD2, Pi4-bem, W4 2021-02-16 12:45
v 33 Ons 2021-08-18 v 33
8 - 13 MVKF15, MVKN15, MVKP01 MVKF15-0110, MVKN15-0111, MVKP01-0119 Grundläggande fordonssystem, Energiförsörjning, Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen Omtentamen E4-em, F4, F4-es, I4, M4-en, M4-tt, M5-en, W3, W4-es MVKP01 är 3 timmar och frivillig. MVKN15 är frivillig. 2020-03-26 06:29
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp