Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 44 Tors 2020-10-29 v 44
8 - 13 MTTF01 MTTF01-0117 Skriftlig tentamen Tentamen E4-pla, I2, Pi4 Digital salstenta 2020-06-25 13:46
v 2 Fre 2021-01-15 v 2
8 - 13 MTTF01 MTTF01-0117 Skriftlig tentamen Tentamen M2, MD4 2020-10-17 11:02
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
8 - 13 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0117, MTTF25-0115 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen E4-pla, I2, M2, MD4, MKAT2, MLOG1, Pi4 2021-02-16 12:53
v 33 Tis 2021-08-17 v 33
8 - 13 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0117, MTTF25-0115 Skriftlig tentamen Omtentamen E4-pla, I2, M2, MD4, MKAT2, MLOG1, Pi4 2020-03-23 13:22
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp