Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
14 - 19 MIOF10 MIOF10-0110 Material- och produktionsstyrning Tentamen E4-pla, I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 2020-10-17 10:41
v 15 Fre 2021-04-16 v 15
8 - 13 MIOF10, MIOF20, MIOF30, MION05, MION50 MIOF10-0110, MIOF20-0217, MIOF30-0117, MION05-0110, MION50-0115 Material- och produktionsstyrning, Företagsorganisation, Optimering och simulering, Affärsmarknadsföring, Kvalitetsstyrning Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen D4-se, E4-pla, E5-pla, I1, I3, I4-ai, I4-lf, I4-pr, I5-lf, I5-pr, M3, M4-lp, M5-lp, MLOG1-2 2021-02-16 13:48
v 33 Lör 2021-08-21 v 33
8 - 13 MIOF01, MIOF10, MIOF15 MIOF01-0108, MIOF10-0110, MIOF15-0116 Tentamen, Material- och produktionsstyrning Omtentamen B5, C5, D5, E4-pla, I2, I4-lf, I4-pr, K5, M4, M4-lp, MD4, MLOG1 2021-05-17 15:06
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp