Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 49 Lör 2020-12-05 v 49
9 - 13 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Tentamen GEMA25 SOL Absalon A121 2020-11-30 16:38
v 1 Lör 2021-01-09 v 1
9 - 13 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen GEMA25 Provet sker digitalt. Anmälan till Marcus Tegler senast en vecka före provdatum. Närmare information om provformen ges senare. 2020-12-21 11:43
v 33 Lör 2021-08-21 v 33
9 - 13 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen GEMA25 2021-04-09 14:30
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp