Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 11 Lör 2021-03-20 v 11
8 - 13 FRTN01, FRTN60 FRTN01-0114, FRTN60-0120 Tentamen Tentamen BME4, C4, D4-hs, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, F4-r, I4-pvs, M4-me, M4-tt, MMSR1, Pi4-pv 2020-11-12 14:32
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
8 - 13 FRTF01, FRTF10, FRTN01, FRTN25, FRTN60 FRTF01-0114, FRTF10-0117, FRTN01-0114, FRTN25-0115, FRTN60-0120 Fysiologiska modeller och beräkningar, Systemteknik, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B4-pt, BME3, K4-p, Pi4, W3 2021-02-16 12:53
v 33 Lör 2021-08-21 v 33
8 - 13 FRTN01, FRTN60 FRTN01-0114, FRTN60-0120 Tentamen Omtentamen BME4, C4, D4-hs, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, F4-r, I4-pvs, M4-me, M4-tt, MMSR1, Pi4-pv 2021-05-17 15:05
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp