Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Mån 2020-10-26 v 44
14 - 19 FMSF15, MASC03 FMSF15-0115, MASC03-0705 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen BME4, C4, D4-ns, E4, F4, F4-bg, F4-bm, I4, MASC03, MMSR2, Pi4-ssr Ingen salstenta och ingen plussning, pga Covid 19. Se schema i Canvas för information. 2020-09-24 16:44
v 2 Fre 2021-01-15 v 2
14 - 19 FMSF15, MASC03 FMSF15-0115, MASC03-0705 Tentamen Omtentamen, Tentamen C4, D4-ns, E4, F4, F4-bg, F4-bm, I4, MASC03, MMSR2, Pi4-ssr MH:309A FMSF15+MASC03 15 pl 2020-03-30 19:27
v 33 Tors 2021-08-19 v 33
8 - 13 FMSF05, FMSF15, MASC01, MASC03 FMSF05-0120, FMSF15-0115, MASC01-0702, MASC03-0705 Tentamen Omtentamen BME4, C4, D4-ns, E4, F4-bg, F4-bm, F4-fm, I4, MASC03, MMSR2, Pi4, Pi4-ssr MH:227-228 2021-06-16 11:09
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp