Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 44 Fre 2020-10-30 v 44
8 - 13 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen BME4-sbh, C4-ks, D4-bg, D4-mai, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-mai, F4-r, F4-ss, I4-fir, MWIR1 Ingen salstenta och ingen plussning, pga Covid 19. Se schema i Canvas för information. 2020-09-28 12:12
8 - 13 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Tentamen Tentamen F4, M4, MASC04, MMSR2, Pi3 Ingen salstenta och ingen plussning, pga Covid 19. Se schema i Canvas för information. 2020-09-28 12:12
v 2 Ons 2021-01-13 v 2
14 - 19 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Tentamen Omtentamen BME4-sbh, C4-ks, D4-bg, D4-mai, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-mai, F4-r, F4-ss, I4-fir, MWIR1 2020-10-17 10:52
14 - 19 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Tentamen Omtentamen F4, M4, MASC04, MMSR2, Pi3 2020-10-17 10:52
v 33 Ons 2021-08-18 v 33
8 - 13 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Tentamen Omtentamen BME4-sbh, C4-ks, D4-bg, D4-mai, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-mai, F4-r, F4-ss, I4-fir, MWIR1 2020-12-09 10:54
8 - 13 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Tentamen Omtentamen F4, M4, MASC04, MMSR2, Pi3 Tillsammans med FMSF50/55 2021-05-17 16:27
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp