Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tors 2020-10-29 v 44
8 - 13 FAFF10, FMFF15 FAFF10-0316, FMFF15-0110 Kvantformalism, Kvantmekanik och matematiska metoder Tentamen E4, F3, N4-hn, N4-nf Eden 022, Eden 026, Vic:1-HELA 2020-09-10 07:57
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
8 - 13 FAFA70, FAFA75, FAFF10, FFFN25, FMFF15, FYST50 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316, FFFN25-0115, FMFF15-0110, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Skriftlig tentamen, Kvantmekanik och matematiska metoder, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 FMFF15 har flyttats hit från 12/4. 2021-02-16 12:44
v 33 Tors 2021-08-19 v 33
8 - 13 FAFF45, FAFN10, FMFF15, FYST32 FAFF45-0217, FAFN10-0115, FMFF15-0110, FYST32-0911 Skriftlig tentamen, Kvantmekanik och matematiska metoder, Tentamen Omtentamen BME2, E4, E4-fh, F4-f, MFOT1, N4-hn, N4-nf Fys:H421 2020-04-15 08:10
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp