Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Fre 2020-10-30 v 44
8 - 13 FMFF05 FMFF05-0108 Statistisk termodynamik Tentamen F2 Eden 022, Eden 026, Vic:1-HELA 2020-09-21 13:57
v 14 Fre 2021-04-09 v 14
8 - 13 FAFA55, FAFF10, FMFF05 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FMFF05-0108 Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Statistisk termodynamik Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F1-3 FAFA55 3 timmar, FAFF10 4 timmar 2021-02-16 13:17
v 33 Tis 2021-08-17 v 33
14 - 19 FAFA55, FAFF10, FBRF01, FMFF05 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FBRF01-0117, FMFF05-0108 Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Grundläggande förbränning, Statistisk termodynamik Omtentamen F1-3, F4-es, K4, M4, W4 FAFA55 3 timmar, FAFF10 4 timmar 2021-05-17 14:47
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp