Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 11 Fre 2021-03-19 v 11
14 - 19 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen B4, BME4, C4, D2, K4, L4-gi, M4, W4 Anmälan senast den 8 mars. 2021-02-22 14:42
v 14 Fre 2021-04-09 v 14
14 - 19 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B4, BME4, C4, D2, K4, L4-gi, M4, W4 Sista anmälningsdag 29 mars. En del, ca 13.40-19.15. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-03-15 17:50
v 33 Lör 2021-08-21 v 33
8 - 13 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik Omtentamen B4, BME4, C4, D2, K4, L4-gi, M4, W4 2021-05-17 16:29
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp