Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
8 - 13 FMAF05 FMAF05-0116 System och transformer Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen F2, M4, N3, Pi2 Distanstentamen. Preliminär info, se http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/ 2020-12-08 15:42
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
14 - 19 FMAF05 FMAF05-0116 System och transformer Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, M4, N3, Pi2 Sista anmälningsdag 29 mars. Tre delar, ca 13.40-20.00. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-03-15 17:54
v 22 Lör 2021-06-05 v 22
8 - 13 FMAF05 FMAF05-0116 System och transformer Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen D2, E2, E2-ki, I2 Sista anmälningsdag 24 maj. En del, ca 7.40-13.15. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-05-07 15:23
v 33 Tors 2021-08-19 v 33
14 - 19 FMAF05 FMAF05-0116 System och transformer Omtentamen BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, M4, N3, Pi2 2021-05-17 16:28
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp