Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 44 Tis 2020-10-27 v 44
14 - 19 FMAF01 FMAF01-0116 Funktionsteori Tentamen F2, M4, N3, Pi2 Distanstentamen med Respondus Lockdown Browser via Canvas. Anslutning till Zoom via annan enhet krävs. Zoommöte startar 13.30. Mer info via http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/ 2020-10-05 10:59
v 11 Mån 2021-03-15 v 11
14 - 19 FMAF01 FMAF01-0116 Funktionsteori Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen BME4, C4, D2, E2, E2-ki, I2 Anmälan senast den 8 mars. 2021-02-22 14:41
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
8 - 13 FMAF01 FMAF01-0116 Funktionsteori Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, M4, N3, Pi2 Sista anmälningsdag 29 mars. Tre delar, ca 7.40-14.00. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-03-15 17:11
v 33 Fre 2021-08-20 v 33
8 - 13 FMAF01 FMAF01-0116 Funktionsteori Omtentamen BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, M4, N3, Pi2 2021-05-17 14:57
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp