Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Lör 2021-01-16 v 2
8 - 13 FFFN05, FYST40 FFFN05-0109, FYST40-0901 Nanomaterial - Termodynamik och kinetik, Nanomaterial - termodynamik och kinetik Tentamen F4, FYST40, K4-m, MNAV1, N4-m Fys:H421 Flyttat från 8/1, OBS! Nytt datum 2020-09-15 06:54
v 15 Fre 2021-04-16 v 15
8 - 13 FAFN15, FFFN05, FYST35, FYST40 FAFN15-0107, FFFN05-0109, FYST35-0901, FYST40-0901 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi, Nanomaterial - Termodynamik och kinetik, Nanomaterial - termodynamik och kinetik Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen F4, FYST40, K4-m, MNAV1, N4-m, N4-nf 2021-02-16 14:33
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp