Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 22 Tors 2021-06-03 v 22
8 - 13 FAFN10, FYST32 FAFN10-0115, FYST32-0911 Skriftlig tentamen, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen E4-fh, F4-f, MFOT1 2021-04-21 11:31
v 33 Tors 2021-08-19 v 33
8 - 13 FAFF45, FAFN10, FMFF15, FYST32 FAFF45-0217, FAFN10-0115, FMFF15-0110, FYST32-0911 Skriftlig tentamen, Kvantmekanik och matematiska metoder, Tentamen Omtentamen BME2, E4, E4-fh, F4-f, MFOT1, N4-hn, N4-nf Fys:H421 2020-04-15 08:10
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp