Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 41 Fre 2020-10-09 v 41
10 - 12 FAFF10 Dugga F3 Kårhusets Gasquesal, Sparta:A-B OBS! Två olika salar, anmälningslistor kommer att läggas upp för respektive sal., AF 2020-08-27 11:31
v 44 Tors 2020-10-29 v 44
8 - 13 FAFF10, FMFF15 FAFF10-0316, FMFF15-0110 Kvantformalism, Kvantmekanik och matematiska metoder Tentamen E4, F3, N4-hn, N4-nf Eden 022, Eden 026, Vic:1-HELA 2020-09-10 07:57
v 49 Fre 2020-12-04 v 49
15 - 17 FAFF10 Tentamen, Övning F3 2020-12-03 10:34
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
8 - 13 FAFF10 FAFF10-0416 Kärnfysik Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen F3 2020-12-02 08:34
v 2 Tors 2021-01-14 v 2
14 - 19 FAFF10 FAFF10-0516 Atomfysik Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen F3 2020-12-02 08:34
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
8 - 13 FAFA70, FAFA75, FAFF10, FFFN25, FMFF15, FYST50 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316, FFFN25-0115, FMFF15-0110, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Skriftlig tentamen, Kvantmekanik och matematiska metoder, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 FMFF15 har flyttats hit från 12/4. 2021-02-16 12:44
  Fre 2021-04-09
8 - 13 FAFA55, FAFF10, FMFF05 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FMFF05-0108 Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Statistisk termodynamik Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F1-3 FAFA55 3 timmar, FAFF10 4 timmar 2021-02-16 13:17
v 15 Ons 2021-04-14 v 15
8 - 12 FAFF10 FAFF10-0416 Kärnfysik Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F3 2021-02-16 13:36
v 33 Tis 2021-08-17 v 33
14 - 19 FAFA55, FAFF10, FBRF01, FMFF05 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FBRF01-0117, FMFF05-0108 Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Grundläggande förbränning, Statistisk termodynamik Omtentamen F1-3, F4-es, K4, M4, W4 FAFA55 3 timmar, FAFF10 4 timmar 2021-05-17 14:47
  Fre 2021-08-20
8 - 13 FAFF10, FMFN10, FYST37 FAFF10-0416, FMFN10-0112, FYST37-0901 Kärnfysik, Kvantmekanik, fortsättningskurs 2, Avancerad kvantmekanik Omtentamen F3, F4-tf, N4 Fys:H421 FAFF10 tenterar 4 timmar 2020-04-22 09:32
v 34 Tis 2021-08-24 v 34
8 - 13 FAFA70, FAFA75, FAFF10, FFFN25, FYST50 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316, FFFN25-0115, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 2021-05-17 16:30
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning
 
Flera Undervisningstyp