Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Tors 2021-03-18 v 11
8 - 13 FAFA30 FAFA30-0114 Fysik Tentamen BI1 2020-11-12 14:31
v 14 Tors 2021-04-08 v 14
8 - 13 FAFA30 FAFA30-0114 Fysik Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BI1 2021-02-16 13:02
v 33 Tis 2021-08-17 v 33
8 - 13 FAFA30 FAFA30-0114 Fysik Omtentamen BI1 Fys:H221 2020-03-20 10:18
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp