Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 34 Lör 2021-08-28 v 34
12 - 17 EXTF60, KINC02, KINC04, KINC21 EXTF60-0109, KINC02-1001, KINC04-1001, KINC21-1601 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2, Textkurs II, Textkurs IV, Textkurs 1 Hemtentamen KINC02, KINC04, KINC21 Hemtentamen - uppsamlingsprov 2021-06-18 13:59
 
Hemtentamen