Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 44 Mån 2020-10-26 v 44
14 - 19 EXTF35, NEKH81 EXTF35-0109, NEKH81-1101 Portföljvalsteori Distansundervisning pga. covid-19, Online, Tentamen NEKH81, NEKMp2 2020-08-28 14:20
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
8 - 13 EXTF35, NEKH81 EXTF35-0109, NEKH81-1101 Portföljvalsteori Omtentamen, Online NEKH81 2020-08-07 13:44
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Online
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp