Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Ons 2019-10-30 v 44
14 - 18 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Tentamen IBYV2 3T E413 Deltenta VA-system 2019-11-07 08:07
v 3 Fre 2020-01-17 v 3
8 - 12 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Tentamen IBYV2 3T E413 Deltenta vägbyggnad 2020-02-06 13:59
v 16 Tis 2020-04-14 v 16
14 - 18 VTVA35, VTVF95 VTVA35-0109, VTVF95-0117 Banteknik för ingenjörer, Vägkonstruktion och VA-system Omtentamen IBYI2, IBYV2 3T E413 VTVF95 - Deltenta VA-system 2019-04-04 16:38
v 17 Mån 2020-04-20 v 17
8 - 12 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Omtentamen IBYV2 3T C525 VTVF95 - Deltenta Vägkonstruktion 2019-04-04 16:50
v 35 Tis 2020-08-25 v 35
14 - 18 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Omtentamen IBYV2 VTVF95 - Deltenta Vägkonstruktion ges digitalt 2020-08-17 13:41
 
Omtentamen
 
Tentamen