Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 17 Fre 2020-04-24 v 17
14 - 19 FMSF50, FMSF55 FMSF50-0117, FMSF55-0117 Tentamen Omtentamen C2, C2-ki, L2, M3, V3 2020-03-19 11:11
v 23 Ons 2020-06-03 v 23
14 - 19 FMSF55 FMSF55-0117 Tentamen Tentamen C2, C2-ki, M3 Vic:2-HELA 2019-03-14 15:25
v 34 Mån 2020-08-17 v 34
8 - 13 FMSF50, FMSF55 FMSF50-0117, FMSF55-0117 Tentamen Omtentamen C2, C2-ki, L2, M3, V3 Vic:1-HELA Tills m FMSF10/MASC04 2020-07-01 11:11
 
Omtentamen
 
Tentamen