Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Tis 2020-03-17 v 12
8 - 13 FMFF35, FYST26 FMFF35-0117, FYST26-0701 Komplex ekonomi Tentamen F4-tf, FYST26, I4, Pi4 MA 8, Hela 2020-01-13 11:58
 
Tentamen