Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 23 Tors 2020-06-04 v 23
8 - 13 FKFN35, FYST38 FKFN35-0117, FYST38-1001 Miljömätteknik Tentamen E4, F4-es, FYST38, W4-ms DC:567 Seminarierum 2019-12-02 08:38
v 34 Tis 2020-08-18 v 34
8 - 13 FKFN35 FKFN35-0117 Miljömätteknik Omtentamen E4, F4-es, W4-ms Inställd, kontakta inst för info 2020-08-18 10:08
 
Omtentamen
 
Tentamen