Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 16 Tors 2020-04-16 v 16
8 - 13 FBRF01, FMFN25 FBRF01-0117, FMFN25-0118 Grundläggande förbränning, Statistisk mekanik Omtentamen F4-es, F4-tf, K4, M4, Pi4, W4-es Fys:H421 2019-03-19 11:17
v 23 Fre 2020-06-05 v 23
8 - 13 FBRF01 FBRF01-0117 Grundläggande förbränning Tentamen F4-es, K4, M4, W4-es MA 10I-J 2019-03-19 11:06
v 35 Tors 2020-08-27 v 35
8 - 13 FBRF01, FMFN25, FYSD11 FBRF01-0117, FMFN25-0118, FYSD11-0901 Grundläggande förbränning, Statistisk mekanik Omtentamen F4-es, F4-tf, FYSD11, K4, M4, Pi4, W4-es FBRF01/FYSD11 ges på distans. FMFN25 är inställd 2020-08-18 10:43
 
Omtentamen
 
Tentamen