Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Mån 2020-01-13 v 3
8 - 13 FAFN35 FAFN35-0117 Medicinsk optik Tentamen BME4-bf, E4-mt, F4-f, F4-mt, N4, Pi4 Fys:H221 FAFN35 20 platser 2019-03-26 11:15
v 16 Lör 2020-04-18 v 16
8 - 13 FAFN35 FAFN35-0117 Medicinsk optik Omtentamen BME4-bf, E4-mt, F4-f, F4-mt, N4, Pi4 Fys:H221 FAFN35 5 platser 2019-03-26 11:14
 
Omtentamen
 
Tentamen