Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 44 Tis 2019-10-29 v 44
8 - 13 FAFN25 FAFN25-0217 Skriftlig tentamen Tentamen BME5-bf, F4-es, F4-f, F4-mt, N4-m Fys:H221, Fys:H421 2019-04-05 09:11
v 17 Tors 2020-04-23 v 17
14 - 19 FAFN25, FYST14 FAFN25-0217, FYST14-0711 Skriftlig tentamen, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME5-bf, F4-es, F4-f, F4-mt, N4-m Fys:H421 2020-04-06 12:03
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp