Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 12 Fre 2020-03-20 v 12
14 - 19 EIEF45 EIEF45-0118 Automation Tentamen D4, E4-ra, F4, I4-pr, M4-prr, MPRR1 MA 8, Hela 2019-03-21 09:22
v 17 Mån 2020-04-20 v 17
14 - 19 EIEF45 Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen D4, E4-ra, F4, I4-pr, M4-prr, MPRR1 EXTRAINSATT TENTAMEN 2020-03-26 14:32
v 35 Fre 2020-08-28 v 35
8 - 13 EIEF45 EIEF45-0118 Automation Omtentamen D4, E4-ra, F4, I4-pr, M4-prr, MPRR1 M:IEA (M:1496) 2019-03-21 09:23
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp